top of page

DISCLAIMER

De inhoud en aanbevelingen op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en moeten niet worden gezien als persoonlijk advies of als een aanbeveling voor investeringen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of schade, inclusief gederfde winst, die mogelijk ontstaan door het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie.

Het is raadzaam om zelfstandig financieel advies in te winnen alvorens u financiële producten aanschaft. Beleggen in valuta's en het gebruik van leverage brengen inherente risico's met zich mee, dus het is essentieel dat u volledig begrijpt wat deze risico's inhouden voordat u handelt.

Wij beloven of garanderen geen winst en beweren in ons materiaal niet dat dit het geval is. Het is belangrijk om te onthouden dat prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten, en dat alle beslissingen die u maakt met betrekking tot de handel in valuta's of andere activaklassen op eigen initiatief zijn.

Het handelen in forex en andere financiële instrumenten houdt een hoog risico in en kan leiden tot verlies van kapitaal. De informatie die wordt verstrekt door Trademassacademy of Bluepips of haar vertegenwoordigers is enkel bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als financieel advies.

Het gebruik van onze forex signalen impliceert geen garantie op winst. De beslissingen die u neemt op basis van onze signalen zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden aan om uw eigen onderzoek te doen en onafhankelijk advies in te winnen voordat u beslissingen neemt met betrekking tot financiële transacties.

Bluepips aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van onze forex signalen. Handelen in forex is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. U dient uw eigen risicobereidheid te evalueren voordat u besluit te handelen.

Het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De markten kunnen volatiel zijn en de resultaten kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren.

Door het gebruik van onze website en het aanmelden voor onze diensten, gaat u akkoord met deze disclaimer en alle algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Bluepips.

Auteursrecht

Het is ten strengste verboden om de inhoud van deze cursus, in welke vorm dan ook, door te verkopen of op enige andere wijze commercieel te exploiteren. Deze cursus, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, video's en ander materiaal, is beschermd onder het auteursrecht en is exclusief eigendom van de cursusaanbieder.

 

Elk ongeautoriseerd gebruik, waaronder doorverkoop, duplicatie, distributie of enige vorm van commerciële exploitatie, is strikt verboden en zal leiden tot juridische stappen. Wij behouden ons het recht voor om tegen overtreders juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding en/of strafrechtelijke vervolging. Uw aankoop van de cursus geeft u het recht op persoonlijk gebruik en toegang; het verleent u geen rechten om de cursus of delen ervan door te verkopen of te distribueren

bottom of page